Spiritusz

Vallási és felekezetközi magazin minden vasárnap 8 és 10 óra között.

A nagy világvallások (keresztény, zsidó, iszlám, buddhizmus, bráhmanizmus, kínai univerzizmus) felekezeteinek, gyülekezeteinek tanításainak, hagyományait, mindennapi életük gyakorlatait mutatja be. A műsor missziójának tekinti, minden vallás és hitbéli meggyőződés felbecsülhetetlen értékként való kezelését, valamint a köztük lévő hasonlóságokra és egyetemes igazságokra való rámutatást. Mindezt a hallgatókkal és meghívott vendégeinkkel.

Műsorvezető

További műsoraink