Szerzői Jogok Felhasználási Feltételei

dikhtv.hu / radiodikh.hu /dikhmedia.hu domain névhez tartozó valamennyi internetes oldalon (a továbbiakban együtt: „Honlap”-on) található összes tartalom az Első Roma Média Kft., mint kiadó (a továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona és szerzői jogi védelem alatt áll.

Bármely személy, aki a Honlapra látogat, bármely oldalát megnyitja, minden további jogcselekmény és feltétel nélkül tudomásul veszi és elfogadja a jelen szerzői jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A Kiadó fenntartja magának a Honlapon megjelenő minden tartalom, mint szerzői jogi mű valamennyi szerzői jogát, így különösen, de nem kizárólagosan a nyilvánosságra hozatalhoz, a szerző nevének feltüntetéséhez, a mű egységének védelméhez, a többszörözéshez, a terjesztéshez, a nyilvánossághoz közvetítéshez és továbbközvetítéshez, az átdolgozáshoz fűződő valamennyi jogot.

A Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Honlap, vagy azon szereplő bármely tartalom egészének vagy egy részének (cikkeknek, reklámoknak, szövegnek, fényképnek, kép- és hangfelvételnek, videónak, bloggnak, stb.) bármely módon történő felhasználása, terjesztése, másolása, hozzáférhetővé tétele, tárolása, megváltoztatása (pl. egyes részleteinek elhagyása, részelemek kiemelése), kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználás eseteit.

A Honlapról hírt, információt, értesülést átvenni kizárólag változtatás nélkül, a Honlapra történő egyértelmű hivatkozás feltüntetésével lehetséges.

A Dikh Tv és partnereinek a honlapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak. A törvény szerinti szabad felhasználás esetét kivéve tilos a fotók, képaláírások és egyéb szövegek mindennemű felhasználása, így különösen a többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz történő közvetítése, átdolgozása, kiállítása, számítástechnikai eszközön vagy elektronikus adathordozón történő tárolása. A szerzői jogról szóló törvény szerint szabad felhasználásnak minősül különösen: a természetes személy által magáncélra készített másolat, továbbá szemléltetés céljából iskolai oktatás keretében vagy tudományos kutatás céljából történő átvétel, feltéve, hogy ezen felhasználások a cél által indokolt terjedelmet nem haladják meg, a forrást és a szerző nevét feltüntetik és az átvételek jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják. Minden egyéb célú felhasználáshoz a jogtulajdonosok előzetes írásbeli engedélye szükséges.”

A szerzői jogok megsértése polgári jogi és büntető jogi jogkövetkezményeket von maga után.

A Kiadó a szerzői jogok sérelme esetén – egyéb igényérvényesítési lehetőségei mellett – követelheti a jogsértés abbahagyását, a jogsértéstől eltiltást, elégtétel adását, a jogsértő részéről és költségén az elégtétel megfelelő nyilvánossághoz közvetítését, az elért gazdagodás visszatérítését, kártérítést és sérelemdíjat. A szerzői jogok megsértésének egyes eseteit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény bűncselekménynek minősíti és szabadságvesztés büntetéssel fenyegeti.